Inlägg

Visar inlägg från 2012

Rostskyddsmålning av cistern

Rostskyddsbehandling an tank

Sprutmålning

Industristopp

Högtrycksspolning av en ångpanna

Vattenblästring av tak

Sugning av betongrester.

Högtrycksspolning av värmeväxlare

Högtrycksspolning av ett igensatt inloppsrör till en reaktor..