Inlägg

Visar inlägg från 2014

Högtrycksspolning av Rör

Tömmning av silos

Högtrycksutbildning

Vaccumsugning av elfilter

Vattentransport

Vattenbilning av brobana i centrala Malmö

Vattenbilning av påfartsramp

Tvättning av tak

Fasadbehandling

Stålkuleblästringen av betonghud

Industrirengörning

Vattenbilning av kantbalk

Vattenbilning av bropelarna

Vattenblästring av betongbassäng

Högtrycksspolning av ledningar