Inlägg

Visar inlägg från 2013

Vattenbilning

Mögelsanering genom isblästring

Renovering av verkstad

Selektiv vattenbilning

Blåsning av singel

Vattenbilning av kantbalk åt Skanska

Att rengöra en panna

Betong renovering & målning

Ommålning av plåttak

Glasblästring av turbinhjul

Blästring i värmeverk

Sandblästring

Högtryckstvättning av sofieros mur

Isblästra bort mögel

Högtrycksspolning av indunstare

Renovering av k-märkt hus

Vattenblästring av kondensor

Is blästring åt Bygg Fast på mobila

Balkongrenovering åt NCC

Renovering av vatten torn

Golvbehandling