Rengöring av förbränningspanna.

Rengöring av förbränningspanna med vatten som verktyg. 
Vattnet som används vid spolningen renas ifrån tungmetaller och suspenderat material. Vattnet genomgår olika steg i de mobila reningsverket för att senare släppas ut till de kommunala reningsverken.  

Reningsverket används även vid vattenbilning av betong där vattnet renas ifrån rester ifrån betongvattnet. PH-reglering och konduktivitets mätningar görs kontinuerligt för att säkerhetskälla reningen. 
Kommentarer

Populära inlägg