Vattenrening av vattenbilningsvatten

Vattenrening samt återanvändning av vattenbilningvatten .

I vårt senaste projekt vattenblästrar vi bort bitumenmassa inne i ett vattentorn. Vattnet vi blästrar med renar vi i vårt mobila reningsverk där vi tar renar bort suspenderat material samt tungmetaller.
Vattnet som renas återanvänder vi till högtryckspumparna igen. På så vis minskar vi användandet av vatten med mer än 70% samt att vi säkerställer så att inget vatten släpps till dagvattenledningarna innan det blivit godkänt ifrån miljöansvarig.
Egenkontroll med kontenuerliga mätningar av PH samt konduktivitet görs men även vissa specifica tungetaller mäts och dokumenteras. 

Vi tackar vår beställare Besab för förtroendet gällande entreprenaden med vattenfräsning samt vattenbilningen.
Vill ni veta mer om vårt reningssystem eller om högtryck eller vattenbilning så kontakta Jonas Björk 
 

Kommentarer

Populära inlägg